آخرین اخبار

 جلسه ساماندهی پردیس شهر دانشگاه با حضور مهندس عبدالعلی زاده مشاور عالی وزیر کشور در امور توسعه مناطق وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و استاندار محترم استان

31 اردیبهشت ماه 97 - پردیس شهر دانشگاه