آخرین اخبار

بدینوسیله به اطلاع آندسته از دانشجویان متقاضی خوابگاه که در تاریخ تعیین شده قبلی موفق به انجام پیش ثبت نام خوابگاه ها نشده اند می رساند، بدلیل مراجعات و در خواست های مکرر دانشجویان متقاضی خوابگاه، پیش ثبت نام خوابگاه ها از تاریخ 97/3/6 لغایت 97/3/9 تمدید شد.

تذکر1 : پیش ثبت نام در این مرحله فقط در خوابگاه های دارای ظرفیت خالی که در مرحله قبل تکمیل ظرفیت نشده اند انجام خواهد شد و بدلیل برنامه ریزی های انجام شده جهت شروع مرحله انتخاب اتاق و هم اتاقی در روزهای آتی ( که زمان آن پس از اتمام مهلت این مرحله از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد ) پیش ثبت نام خوابگاه پس از تاریخ مذکور به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود.

تذکر2: در صورت عدم مشارکت دانشجویان متقاضی خوابگاه در مرحله تمدید پیش ثبت نام، بدلیل امکان تکمیل ظرفیت تمامی خوابگاه های ملکی و استیجاری، احتمال اسکان آن ها در خوابگاه های خودگردان وجود دارد و اداره امور خوابگاه ها از بابت اختصاص خوابگاه ملکی و استیجاری هیچگونه مسئولیتی در قبال آنان نخواهد داشت.

تذکر3: پیش ثبت نام همه روزه تا تاریخ مذکور از ساعت 9 تا 14 از طریق همین سامانه انجام خواهد شد.

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:3165  این هفته:29124  این ماه:126214  امسال:1098044