آخرین اخبار

بدینوسیله به استحضار دانشجویان محترم متقاضی خوابگاه که در مرحله پیش ثبت نام مشارکت نموده و درخواست خود مبنی بر سکونت در خوابگاه را ثبت کرده اند می رساند، فرآیند انتخاب اتاق و هم اتاقی راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 97/3/20 آغاز خواهد شد.

تذکر 1: قبل از شروع فرآیند انتخاب اتاق از تایید شدن خوابگاه درخواستی از طریق مشاهده  خوابگاه برای ترم آتی ( مهر 97-98 ) در قسمت سامانه خوابگاه ها>کاردکس اسکان  اطمینان حاصل نمایید.

تذکر 2: قبل از شروع فرآیند  انتخاب اتاق و هم اتاقی، فایل راهنمای نحوه انتخاب اتاق و هم اتاقی ذیل را بطور دقیق مطالعه نمایید.

>>>>نحوه انجام فرآیند انتخاب اتاق و هم اتاقی<<<<

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:3255  این هفته:29214  این ماه:126304  امسال:1098134