آخرین اخبار

دانشگاهیان دانشگاه ارومیه همگام با مردم روزه دار سراسر کشور در راهپیمایی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که بنام روز قدس نامگذاری شده شرکت نموده و در دفاع از مردم مظلوم شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائبل سر دادند.