آخرین اخبار

دکتر بابک عبدالهی و دکتر رضا درویش زاده از گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی به عنوان داوران برجسته مجلهIndustrial Crops and Products و دکتر حمید حسن پور از گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی به عنوان داور برجسته مجله Scientia Horticulturae  انتخاب شدند.

 

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:1411  این هفته:22201  این ماه:95352  امسال:1030136