آخرین اخبار

هادی الماسی عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی به عنوان داور برجسته چهار نشریه علمی Elsevierانتخاب شد.

این نشریات با عناوین Carbohydrate Polymers ، International Journal of Biological Macromolecules ، Food Chemistry و LWT- Food Science and Technology،  Q1  و از مجلات معتبر در رشته صنایع غذایی هستند.

تصویر خبر: 

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:2570  این هفته:24060  این ماه:102366  امسال:1149085