آخرین اخبار

هادی الماسی عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی به عنوان داور برجسته چهار نشریه علمی Elsevierانتخاب شد.

این نشریات با عناوین Carbohydrate Polymers ، International Journal of Biological Macromolecules ، Food Chemistry و LWT- Food Science and Technology،  Q1  و از مجلات معتبر در رشته صنایع غذایی هستند.

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:220  این هفته:23452  این ماه:91866  امسال:1038390