آخرین اخبار

با توجه به گرمای هوا و ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی، هیات رییسه دانشگاه  ضمن در نظر گرفتن رفاه همکاران دانشگاهی؛ بدون تغییر ساعت شروع کار اداری، پایان فعالیت اداری را از امروز 16 تیر لغایت 16 مرداد ماه سال جاری ساعت 14 تعیین نمود.