آخرین اخبار

محمد کوهانی دبیر انجمن علمی دانشجویی مهندسی آب و کمیل ولی زاده دبیر انجمن علمی دانشجویی ماشین های صنایع غذایی به ترتیب به عنوان نایب دبیر اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی آب کشور و دبیر روابط عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مکانیک بیوسیستم و مهندسی ماشینهای صنایع غذایی و مکانیزاسیون کشور در سومین مجمع اتحادیه انجمن های علمی کشور انتخاب شدند این مجمع به مدت دو روز شانزدهم و هفدهم تیرماه در تهران برگزار شد.

روابط عمومی دانشگاه ضمن تبریک به این دانشجویان، توفیقات روزافزون برای ایشان مسئلت می دارد.

 

 

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:990  این هفته:27378  این ماه:106629  امسال:1078190