آخرین اخبار

همزمان با بیست و ششمین گردهمایی مدیران کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور از دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزیده مرحله منطقه ای دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار تقدیر شد که پنج نفر از دانشجویان دانشگاه ارومیه نیز لوح تقدیر دریافت نمودند.

اسامی دانشجویان به شرح ذیل می آید:

مهدیه موسوی دانشجوی دکتری رشته حشره شناسی

رضا افتخاری دانشجوی دکتری رشته مکانیک

محمد حسین علوی دانشجوی دکتری تخصصی دامپزشکی

هادی شهاب غیور دانشجوی دکتری رشته حشره شناسی

عزت الله جمشیدی دانشجوی دکتری تربیت بدنی