آخرین اخبار

سامانه اتوماسیون اداری دیدگاه 5 از سی و یکم تیرماه 1397 به صورت رسمی در دانشگاه ارومیه راه اندازی شد.

غلامزاده راهبر اتوماسیون اداری دانشگاه با بیان این خبر گفت: اتوماسیون اداری دیدگاه، بالغ بر نهصد و 50 نفر از کارکنان و اساتید را در بر می گیرد و نرم افزار پیشرفته ی دیدگاه 4 است و پس از یک دوره کلاسهای آموزشی ویژه کارکنان و اعضای هیات علمی این سیستم از امروز سی و یکم تیرماه، آماده بهره برداری کارکنان دانشگاه است.

کارشناس مسئول اتوماسیون اداری دانشگاه خاطر نشان ساخت: سیستم دیدگاه باعث افزایش کارایی و سرعت گردش مكاتبات، كاهش هزینه ها، کاهش بروکراسی اداری و تسهیل در كار ارباب رجوع و صرفه جویی در زمان و نیروی کار و مصرف کاغذ و نیز سازماندهی بهتر پرسنل شده است.

قابل دسترس بودن با همه مرورگرهای اینترنت، امکان بازگشایی چندین پنجره به صورت همزمان در سامانه، قابل دسترسی از طریق تلفن همراه  و ... از مزایای دیدگاه 5 نسبت به دیدگاه 4 است که طریقه کار با آن از بیست و سوم الی 27 تیرماه به کاربران دانشگاه ارومیه آموزش داده شد.

گفتنی است: سیستم مکاتبات اداری دانشگاه ارومیه از اولین روزهای آغازین سال 1390 با سیصد نفر کاربر راه اندازی گشته و اکنون به 970 نفر عضو کاربر رسیده است.