آخرین اخبار

دکتر توحید ستار پور از رساله دکتری تخصصی خود تحت عنوان "برنامه ریزی بهره برداری بهینه از شبکه های توزیع هوشمند با در نظر گرفتن تعاملات مشترکین در مدیریت سمت مصرف" بیست و چهارم تیرماه با درجه عالی دفاع کرد.

وی در این رساله به بررسی مدیریت انرژی و تعاملات انرژی بین خانه های هوشمند پرداخته و تاثیر این برنامه ریزی ها در بحث بهره برداری از ریز شبکه ها و شبکه های توزیع هوشمند پرداخته که حاصل مدلهای توسعه داده شده در کارهای پژوهشی دکتر ستار پور به شکل دو مقاله ISI در موسسه ELSEVIRE با ایمپکت 3/07 به چاپ رسیده است.

 

دکتر داریوش نظر پور استاد راهنما و دکتر سجاد گلشن نواز استاد مشاور پایان نامه مذکور بودند.

شایان ذکر است: این پایان نامه می تواند در صنعت برق و در بخش مدیریت انرژی شرکت های توزیع برق، برق منطقه ای، شرکت های توسعه دهنده انرژی های نو، سرمایه گذاران در بخش انرژی های نو، شرکت های توسعه دهنده خانه های هوشمند، سازمان بهینه سازی سوخت و ... مورد استفاده قرار گیرد.

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:1524  این هفته:29847  این ماه:120823  امسال:1183191