آخرین اخبار

با نصب سه دستگاه میکروسکوپ فلورسنس، اینورت فلورسنس و دستگاه  DLS در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ، نیاز پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه به این تجهیزات تامین گردید و مشکل مراجعه دانشجویان و محققین حوزه فناوریهای نانو به دانشگاههای منطقه و تهران، مرتفع گردید.

گفتنی است: میکروسکوپ فلورسنس اینورت متمایز از میکروسکوپ فلورسنس معمولی است فلورسنس اینورت در کشت سلول و کار با بافت زنده کاربرد دارد و فلورسنس معمولی  برای کارهای خدماتی و تشخیصی بکار می رود و در بیشتر مراکز وجود دارد تاکنون در دانشگاه ارومیه سه دستگاه میکروسکوپ فلورسنس معمولی موجود بود و هم اکنون میکروسکوپ فلورسنس اینورت نیز به دستگاههای آزمایشگاهی جهت خدمات رسانی بیشتر اضافه گردید.


_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:3328  این هفته:27298  این ماه:98048  امسال:1135106