آخرین اخبار

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم متقاضی وام می رساند امکان ثبت نام در سامانه پورتال دانشجوئی صندوق رفاه (http://bp.swf.ir) جهت ثبت نام وام ترم اول98-97 از تاریخ 20/6/97 لغایت4/7/97 امکان پذیر می باشد.فرم های وام در سایت دانشگاه ارومیه( معاونت دانشجوئی- اداره بورس وام-فرمها) موجود می باشد.

·        طبق بخشنامه جدید صندوق رفاه، دانشجویانی که ترمهای قبل وام دریافت نموده اند برای ترم جاری باید از طریق پورتال دانشجوی وام خود را تمدید نمایند .

·        در صورت تقاضای وامهای ازدواج، عتبات،ضروری،وام ویژه دکتری،و نوبت دوم و پردیس تکمیل فرم های مربوطه و تحویل به اداره رفاه  تا تاریخ 4/7/97 الزامی است.

·        تذکر مهم:در ضمن ارائه سند تعهد نامه محضری برای دریافت وام الزامی می باشد.- افتتاح حساب برای دانشجویان روزانه در بانک تجارت شعبه دانشگاه الزامی است( اداره رفاه تکمیل فرم برای افتتاح حساب)- کپی کارت دانشجویی و کارت ملی و تکمیل فرم وام برای بار اول الزامی است- برای تمدید وام ویژه دکتری حتما تکمیل فرم  2 وام ویژه دکتری الزامی است.

·        دانشجویان عزیز از ثبت تقاضای وامهای که شرایط آن را ندارند خودداری نمایند.

·        دانشجویان شاغل برای وام ویژه دکتری نمی توانند ثبت نام نمایند.

·        دانشجویان روزانه دکتری ورودی 96 به بعد می بایستی وام ویژه را از طریق بانک توسعه تعاون دریافت نمایند(تکمیل فرمهای ویژه دکتری تعاون)

             

                                                                                                                                                                                                                     معاونت دانشجویی-اداره رفاه  دانشگاه ارومیه

 

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:3212  این هفته:27182  این ماه:97932  امسال:1134990