آخرین اخبار

دانشجویان دانشگاه ارومیه در مرحله نهائی المپیاد علمی دانشجویی سال 1397 دانشجویان دانشگاههای کشور حائز سه رتبه برتر شدند.

بنابر این گزارش اسلام گله بان در رشته جغرافیا حائز رتبه ارزشمند 2، امیر غلام زاده ولندر در رشته زراعت و اصلاح نباتات (اصلاح نباتات) حائز رتبه 11 و پوریا پاکزاد در رشته مهندسی مکانیک نفر 15 کشوری، در مرحله نهایی بیست وسومین المپیاد علمی دانشجویی سال 1397 گردیدند.

شایان ذکر است: 11 نفر از دانشجویان دانشکده های مختلف علوم، ادبیات و علوم انسانی، برق و کامپیوتر، فنی مهندسی و کشاورزی در مرحله اول بیست وسومین المپیاد علمی دانشجویی انتخاب و برای مرحله نهایی معرفی شده .

گفتنی است: 15 نفر اول منتخبین مرحله نهایی المپیاد  می توانند هریک از دانشگاه های کشور را در رشته مربوطه برای ادامه تحصیل به صورت بدون آزمون انتخاب کنند و سه نفر اول المپیادی به عضویت بنیاد ملی نخبگان نایل می شوند.

این موفقیت ارزنده را به این عزیزان، خانواده محترم شان، اساتید گرامی و دانشجویان تبریک عرض می نماییم.

اسلام گله بان

امیر غلام زاده ولندر

 پوریا پاکزاد

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:3320  این هفته:27290  این ماه:98040  امسال:1135098