آخرین اخبار

به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی وام  که نتوانسته اند در موعد مقرر ثبت نام نمایند ،می رساند در سامانه پورتال دانشجوئی صندوق رفاه (http://bp.swf.ir) جهت ثبت نام وام ترم اول98-97 فقط تاریخ 14/7/97   امکان پذیر می باشد.فرم های وام در سایت دانشگاه ارومیه( معاونت دانشجوئی- اداره بورس وام-فرمها) موجود می باشد.

·        طبق بخشنامه جدید صندوق رفاه، دانشجویانی که ترمهای قبل وام  تحصیلی دریافت نموده اند برای ترم جاری باید از طریق پورتال دانشجوی وام خود را تمدید نمایند .

·        در صورت تقاضای وامهای ازدواج، عتبات،ضروری،وام ویژه دکتری( ورودی های قبل از 96)،و نوبت دوم و پردیس تکمیل فرم های مربوطه و تحویل به اداره رفاه  فقط تاریخ   14/7/97  الزامی است.

·        تذکر مهم:در ضمن ارائه سند تعهد نامه محضری برای دریافت وام الزامی می باشد.- افتتاح حساب برای دانشجویان روزانه در بانک تجارت شعبه دانشگاه الزامی است( اداره رفاه تکمیل فرم برای افتتاح حساب)- کپی کارت دانشجویی و کارت ملی و تکمیل فرم وام برای بار اول الزامی است- برای تمدید وام ویژه دکتری حتما تکمیل فرم  2 وام ویژه دکتری الزامی است.

·        دانشجویان عزیز از ثبت تقاضای وامهای که شرایط آن را ندارند خودداری نمایند.

·        دانشجویان شاغل برای وام ویژه دکتری نمی توانند ثبت نام نمایند.

·        ((تذکر خیلی مهم)): کلیه دانشجویان روزانه دکتری  طبق بخشنامه جدید ،می بایستی وام ویژه  دکتری را از طریق صندوق رفاه دانشجویان  دریافت نمایند . به غیر از دانشجویانی که تا به حال حداقل یکبار از بانک توسعه تعاون وام دریافت نموده اند.(تکمیل فرمهای ویژه دکتری صندوق رفاه  دانشجویان)

·        دانشجویان دکتری که برای ترم اول 97-98 فرم وام ویژه دکتری  بانک توسعه  تعاون را تکمیل نموده اند نسبت به تعویض فرم به صندوق رفاه سریعا اقدام نمایند.

                           

                                                                                                                                                                                                                     معاونت دانشجویی-اداره رفاه  دانشگاه ارومیه

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:2858  این هفته:36607  این ماه:114808  امسال:1181900