آخرین اخبار

مسائل مربوط به خوابگاهها، آب شرب، سرویس های دانشجویی، مشکلات انتخاب واحد و ... از موارد مطرح شده در نشست روز یکشنبه 15 مهر دانشجویان شورای صنفی دانشگاه با معاونین دانشجویی، پشتیبانی و توسعه منابع انسانی و آموزشی دانشگاه در محل معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی بود.