آخرین اخبار

گزارش تصویری

 

مدیر نمونه اکبر حاذقی راد : مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

 

مدیر نمونه محمدرضا غلام زاد نیک نفس: مدیر فناوری اطلاعات

 

مدیر نمونه امیر جمشیدی میدان دار: مدیر برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات

مدیر نمونه رحیم شریف: مدیر تربیت بدنی

 

مدیر نمونه: فاطمه قمی مدیر امور دانشجویان

مدیر نمونه رسول اکبری: مدیر پشتیبانی

مدیر نمونه عطا اله یزدانمهر: مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مدیر نمونه سیدهادی صالحی: مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

مدیر نمونه سعید قاسم مهدی: مشاور رییس و مدیر امور حقوقی

مدیر نمونه عسگر نوری سبزیکار: مدیر امور مالی

 

همچنین در این جلسه که 23 مهر ماه در دفتر ریاست دانشگاه ترتیب یافت از دکتر قدرت اله آزادی مدیر سابق خدمات آموزشی که به تازگی به مقام بازنشستگی نائل آمده است، به عنوان مدیر نمونه دانشگاه تقدیر شد.