آخرین اخبار

جذب امریه سربازی برای صدا و سیمای استان اردبیل از بین فارغ التحصیلان دانشگاه ارومیه

شرایط و رشته های مد نظر در ذیل می آید: