آخرین اخبار

همایش بزرگ پیاده روی کارکنان دانشگاه ارومیه با شرکت تعداد کثیری از کارکنان دانشگاه روز دوشنبه 30 مهرماه در محوطه پردیس نازلو و از مقابل سالن ورزشی آزادگان تا ستاد مرکزی برگزار شد.

در پایان این مراسم که با حضور مسولین دانشگاه همراه بود به قید قرعه به شرکت کنندگان از طرف مدیریت تربیت بدنی دانشگاه  جوایز ورزشی اهدا گردید.