آخرین اخبار

دکتر علی اکبر صالحی معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی طی نامه های جداگانه از رییس دانشگاه و مسئولین اجرایی چهل و سومین نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته ایران که 21 الی 25 ام مهر ماه در دانشگاه ارومیه بر پا شد تقدیر نمود.