آخرین اخبار


این آیین در راستای ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری و نیز ایفای مسئولیت اجتماعی نهاد دانشگاه از سوی اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود.

آخرین مهلت ارسال آثار 97/08/15 می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و نحوه امتیازبندی و مطالعه شیوه نامه اجرایی بر روی آیتمهای مربوطه کلیک نمائید.