آخرین اخبار

بدینوسیله از کلیه اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه ارومیه جهت حضور در راهپیمایی دشمن شکن 13 آبان دعوت به عمل می آید.
زمان حرکت سرویس برای حضور در راهپیمایی سطح شهر :  فردا یکشنبه 13 آبان راس ساعت 9:30
مکان: روبروی مسجد دانشگاه ( پردیس نازلو)