آخرین اخبار

این جشنواره که همه ساله به منظور ارائه دستاوردهای معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، با همکاری فعالین دانشجویی برگزار می شود، امسال نیز در دو قالب ارسال آثار و نمایشگاهی برگزار خواهد شد.

علاقمندان جهت شرکت در این جشنواره تا 20آبان فرصت دارند آثار خود را در محورهای اعلام شده در فراخوان به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارسال نمایند.