آخرین اخبار

معاون دانشجویی دانشگاه با همراهی روسای ادارت خوابگاهها، تغذیه، تربیت بدنی و بورس و وام با دانشجویان نشست داشتند.

در این نشست که به همت شورای صنفی دانشجویان دانشگاه ارومیه 13 آبان ماه در محل کوی خوابگاههای پسران تشکیل شد دانشجویان و معاون دانشجویی دانشگاه و هیات همراه به بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل صنفی مبتلابه دانشجویان پرداختند.