آخرین اخبار

در پی بستری شدن یکی از دانشجویان دانشکده کشاورزی در بخش ای سی یو  یکی از بیمارستان های ارومیه، رییس دانشگاه به همراه معاون  دانشجویی ضمن حضور در بیمارستان و تماس با رییس دانشگاه علوم پزشکی و پزشک معالج، در جریان روند درمان این دانشجو قرار گرفته و سفارشات لازم را به عمل آوردند.

متاسفانه حال دانشجو وخیم اعلام شده است. برای ایشان آرزوی صحت و سلامت داریم.