آخرین اخبار

مسابقات دوستانه دانشجویان مراکز دانشگاهی استان های وان ترکیه و آذربایجان غربی ایران در چارچوب گسترش همکاری های فیمابین به صورت دوستانه برگزار شد.

در این دوره از مسابقات که در بخش دختران و در رشته های بسکتبال والیبال فوتسال بدمینتون تنیس روی میز و دو و میدانی از 5 الی 10 آبانماه به میزبانی دانشگاه یوزنجی ییل شهر وان ترکیه برگزار گردید کاروان ورزشی دانشگاه ارومیه با 60 نفر در این رقابت ها شرکت نمود.

این رقابت دوستانه به صورت رفت و برگشت برگزار گردید و در پایان نتایج ذیل به دست آمد:

تنیس روی میز ( دوبل و تیمی)                                     دانشگاه ارومیه مقام اول

بدمینتون ( دوبل و انفرادی و تیمی )                              مقام اول

دو میدانی در ماده 5000 متر                                         مقام دوم

در ماده 100 متر                                                           مقام دوم و سوم

در رشته بسکتبال                                                        مقام دوم

در رشته فوتسال                                                         مقام دوم

در رشته والیبال                                                           مقام دوم.

ضمن تبریک این موفقیت، برای دانشجویان ورزشکار مان آرزوی توفیقات بیشتر را داریم.