آخرین اخبار


دکتر خسرونیا از اساتید دانشکده معماری، شهرسازی و هنر دانشگاه ارومیه در بین مسئولین غرفه های نمایشگاه رویش از اصول غرفه آرائی و دکوراسیون نمایشگاهی سخن گفت.

وی که در جلسه توجیهی ساماندهی نمایشگاه رویش 21 آبان ماه از ساعت 12 و 45 دقیقه در مجتمع فرهنگی و هنری دانشگاه حضور یافته بود در جمع قریب به 30 نفر از مسئولین غرفه های این نمایشگاه به ایراد سخنرانی پرداخت.

گفتنی است: نمایشگاه رویش ارائه دهنده دستاوردهای معاونت فرهنگی و اجتماعی است و همه ساله اواخر آبان ماه در محل ساختمان عمومی کلاسها و با حضور و معرفی فعالین دانشجویی این مجموعه محقق می شود امسال نیز شمارش معکوس خود را جهت برپایی آغاز نموده است.