آخرین اخبار

اداره امور اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از دانشگاهیان جهت دریافت کد معرف نرم افزار مجازیار ثبت نام می کند

با توجه به توانمند سازی آحاد جامعه به خصوص خانواده ها در مقابل تهدیدات و خطرات جانبی فناوریهای جدید ارتباطی و فضای مجازی، سازمان امور اجتماعی وزارت کشور نسبت به تهیه نرم افزاری تحت عنوان "مجازیار" اقدام نموده است که این نرم افزار از طریق درگاه اینترنتی www.majazyar.ir قابل دسترسی و بهره برداری با اولویت کارکنان دولت و خانواده های آنها می باشد.

با توجه به ظرفیت محدود حجمی و زمانی در نظر گرفته شده در برنامه مذکور، از علاقمندان جامعه دانشگاهی اعم از کارکنان هیات علمی و غیرهیات علمی برای دریافت این نرم افزار و کد معرف استفاده از آن خواهشمند است روز شنبه تا یکشنبه مورخ 26 و 27 آبان ماه 1397 در ساعات اداری نسبت به ثبت نام با اداره امور اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی به داخلی 2733 تماس حاصل نمایند.