آخرین اخبار

بر اساس موافقت به عمل آمده بین دانشگاه ارومیه و شرکت آرتمیای قزاقستان، مقرر گردید پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری دانشگاه ارومیه با ارائه خدمات علمی و انتقال دانش فنی عمل آوری، فرآوری، بسته بندی و بازاریابی بین المللی محصولات آرتمیا با کشور قزاقستان همکاری گسترده ای آغاز نماید.