آخرین اخبار

ستاد ازدواج دانشجویی اعلام کرد:

شرایط و ضوابط ثبت نام
* زمان ثبت نام برای زوجین تاریخ  97/8/28  تا 97/10/30
* آدرس سایت ثبت نام ازدواج دانشجویی  ezdevaj.org  می باشد.
* تاریخ عقد مجاز برای ثبت نام  از  مورخه  1 فروردین 96  لغایت  1 آذر 97  می باشد .
* در مواردی که هر دو زوج دانشجو هستند فقط یکی از آنها می توانند به عنوان داوطلب اصلی اقدام به ثبت نام نمایند.
* دانشجویان می بایست پس از ثبت نام، حداکثر تا یک هفته  پرینت ثبت نام  را به همراه اصل مدارک (عقدنامه، شناسنامه ،کارت ملی  و کارت دانشجویی ) جهت تایید به دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه ارومیه ارائه نمایند.
* ویرایش اطلاعات ثبت نام شده توسط خود داوطلب تنها تا قبل از تایید دفتر نهاد رهبری دانشگاه امکان پذیر می باشد.
* جهت کسب اطلاعات بیشتر همه روزه در ساعات اداری  به دفتر نهاد رهبری دانشگاه واقع در پردیس نازلو مراجعه نمایید.