آخرین اخبار

موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران از همه دانشگاهیان و پژوهشگران علاقه مند سراسر کشور دعوت کرد که در فراخوان پژوهشی سالانه این موزه شرکت کنند.

حوزه های اصلی و سرفصل کلی پژوهش های مورد نیاز موزه شامل حوزه علوم انسانی، ابزارهای ارتباطی، هم سویی با جامعه، هویت و توانمندی ملی، جذب مخاطب و بازاریابی، فناوری های بومی، حوزه علوم پایه و فناوری، طراحی و اجرای رویدادهای علمی و طراحی و اجرای نمایشگاه به منظور بازنمایی مفاهیم علم و فناوری است.
جزئیات بیشتر درباره موضوعات و فرم های هر یک از پیشنهاده‌ها در سامانه www.inmost.ir موجود است.
نتایج مرحله نخست داوری پیشنهادهای پژوهشی و زمان بندی جلسه دفاع از پیشنهاد، اول دیماه و نتایج نهایی، اول بهمن ماه ۱۳۹۷ اعلام خواهد شد.