آخرین اخبار

اولین کارگاه آموزشی سامانه سجاد

لغو تعهد آموزش رایگان و کمیسیون بررسی موارد خاص وزارت علوم تحقیقات و فناوری

( ویژه کارشناسان آموزش و کمیسیون موارد خاص دانشگاههای شمالغرب کشور)

زمان : 7 و8  آذرماه 1397

مکان: دانشگاه ارومیه

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:3484  این هفته:32198  این ماه:124584  امسال:1095304