آخرین اخبار

جلسه شورای مشورتی هیات امنای داشنگاه ارومیه با حضور با حضور محمد مهدی شهریاری، استاندار آذربایجان غربی، دکتر رحیم حب نقی رئیس، دکتر سمنانیان رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا، دکتر عبدالعلی زاده و دکتر مهبودی از اعضای هیات امنای دانشگاه ارومیه روز سه شنبه در محل سالن جلسات پژوشکده مطالعات دریاچه ارومیه برگزار شد.

در این جلسه دکتر مقصود سلیمان پور، معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه ارومیه گزارشی از جایگاه علمی این دانشگاه ارائه داد. 

همچنین در ادامه جلسه دو طرح تحقیقاتی دانشگاه ارومیه با موضوع تولید آرتیمیا توسط دکتر ناصر آق و تهیه اطلس پراکنش فلزات سنگین خاک در دشت های زراعی استان توسط دکتر اسدزاده ارائه و مقرر شد این طرح ها در جلسه هیات امنای دانشگاه نیز مطرح شوند. 

گزارش تصویری این جلسه را در زیر مشاهده نمایید.