آخرین اخبار

روز سه شنبه 19 آذر ماه جلسه شورای  داشنگاه ارومیه با حضور دکتر رحیم حب نقی رئیس، دکتر سمنانیان رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا، دکتر مهبودی از اعضای هیات امنا، معاونین و روئسای دانشکده های مختلف این دانشگاه در محل سالن جلسات پژوشکده مطالعات دریاچه ارومیه برگزار شد.

گزارش تصویری این جلسه را در زیر مشاهده نمایید.