آخرین اخبار

به دنبال تشکیل شورای صنفی دانشجویان و شورای صنفی کارکنان دانشگاه ارومیه، اعضای هیآت علمی دانشگاه نیز از دعوت روابط عمومی دانشگاه و اعضای موسس شورای صنفی خود با هدف تشکیل یک نهاد مدنی دیگر در دانشگاه ارومیه که از باور عمیق مدیریت به مردم سالاری حکایت می کند، استقبال کرده و روز چهارشنبه 20 آذرماه در محل سالن شهید چمران حاضر شده و اولین مجمع عمومی شورای صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه  به جهت انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرسان این شورای صنفی را در محیطی صمیمی و با حضور چشمگیر و تضارب آرا بعد از سالیان دراز و رکود فعالیت های مدنی بالاخص در سطح اعضای هیآت علمی  تشکیل دادند. 

دکتر عبدالغفار اونق، سخنگوی هیات موسس شورای صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه ضمن اعلام اسامی 19 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه که به جهت شرکت در انتخابات شورای مرکزی و بازرسان شورای صنفی کاندیدا شده بودند، در این مورد گفت: اولین مجمع عمومی شورای صنفی اعضای هیئات علمی دانشگاه ارومیه به جهت انتخاب 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل شورای مرکزی، یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل برگزار شد. 

دکتر اونق افزود: هیات موسس این شورای که متشکل از 8 نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده های مختلف دانشگاه ارومیه بودند وظفیه تنظیم و به تصویب رساندن اساسنامه و کسب مجوز های لازم را داشتند و روند اجرایی شورای صنفی اعضای هیأت علمی از این مرحله به بعد برعهده شورای مرکزی این شورای صنفی خواهد بود . 

لازم به ذکر است انتخابات اعضای شورای مرکزی و بازرسان شورای صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه در پایان این مجمع برگزار شد و دانشگاه ضمن استقبال از نتایج این انتخابات،  اسامی اعضای منتخب را بعد از امضای موسسین و اعلام آن به دانشگاه، رسانه ای خواهد کرد.