آخرین اخبار

با عنایت به نامه مورخه 97/9/26  رئیس مجمع عمومی عادی شورای صنفی به رئیس دانشگاه، نتایج رسمی آراء به شرح ذیل اعلام می گردد.

از مجموع 490 هیات علمی 201 نفر در این جلسه شرکت و اعضاء مورد نظر خویش را انتخاب نمودند:

 

اعضای اصلی شورای مرکزی

1- دکتر ابراهیم سپهر - 134 رای

2- دکتر احمد علیجانپور – 123 رای

3- دکتر مرتضی بهرام – 117 رای

4- دکتر عبدالغفار اونق – 103 رای

5- دکتر میرعلی محمدی – 99 رای

6- دکتر محمود رضازاد باری – 98 رای

7- دکتر هادی گودرزی – 57 رای

 

اعضای علی البدل شورای مرکزی

1- دکتر محسن اسمعیلی – 51 رای

2- دکتر ابراهیم عزیزی – 47 رای

3- دکتر حمیدرضا فعالجو – 47 رای

 

بازرس اصلی

  • دکتر سیامک عصری رضایی 96 رای

 

بازرس علی البدل

  • دکتر مرتضی خسرونیا 36 رای

 

دانشگاه ارومیه ضمن تبریک به همه  دانشگاهیان، برای این عزیزان آرزوی موفقیت می نماید.