آخرین اخبار

در نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، از دانشگاه ارومیه به عنوان دانشگاه برتر پژوهش و فناوری کشور تقدیر به عمل آمد.

در نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور از محمد مهدی شهریاری به عنوان استاندار برتر حامی فعالیت های پژوهشی و دکتر رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه به عنوان مدیر دانشگاه برتر پژوهش و فناوری کشور با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

همچنین از دکتر از دکتر رضا درویش زاده استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه به عنوان پژوهشگر برتر کشور نیز تجلیل شد.

لازم به ذکر است دانشگاه ارومیه در طول چهار سال گذشته برای سومین بار حائز این رتبه برتر پژوهشی کشور شده است.