آخرین اخبار

کتابخانه مرکزی در نظر دارد کارگاه آموزشی استفاده از نرم افزارهای پلاجیاریسم (سرقت علمی،ادبی) با تاکید بر نرم افزار Ithenticate و رفتار استناددهی در نگارش علمی و اصول استفاده روشمند از پایگاههای اطلاعاتی استنادی ISI با تاکید بر JCR , ESI برای اساتید و اعضای هیات علمی برگزار نماید.

این کارگاه آموزشی روز چهارشنبه 5 دی ماه ساعت 9 صبح در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم دانشگاه برگزار خواهد شد.

علاقه مندان جهت ثبت نام می توانند با شماره 32779930 و یا شماره داخلی 2471 کتابخانه مرکزی ، آقای ده بزرگی تماس حاصل نمایند.