آخرین اخبار

 بر اساس مصوبه شورای پژوهش دانشگاه نگاشتن پروپوزال و پایان نامه دانشجویان دکتری مستلزم گذراندن کارگاه آموزشی  منابع علمی و اخلاق پژوهش  و اخذ گواهی شرکت در کارگاه است. 

کتابخانه مرکزی دانشگاه نیز به همین منظور کارگاه آموزشی «آشنایی با منابع علمی و اخلاق پژوهش» را ویژه دانشجویان دکتری ورودی سال 96  و  97 برگزار می کند.

آشنایی با منابع علمی و پایگاههای اطلاعاتی اشتراکی دانشگاه، استراتژی های جستجوی تخصصی اطلاعات، مسائل و مصادیق سرقت علمی، ادبی و اخلاق پژوهشی و نرم افزارهای تخصصی پلاجیاریسم، معرفی پورتال کتابخانه مرکزی و دسترسی به منابع کتابخانه و پایان نامه هاسرفصل های این کارگاه 4 ساعته است.

این کارگاه آموزشی ساعت 9:30 صبح روزهای یک شنبه و سه شنبه هر هفته  تا اسفندماه  در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه برگزار می شود. 

علاقه مندان می توانند  جهت ثبت نام با شماره تلفن داخلی  2471 و یا مستقیم   32779930  سرکار خانم جهتی ( کارشناس کتابداری کتابخانه مرکزی دانشگاه) تماس حاصل نمایند.

کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه