آخرین اخبار

نشست خبری اطلاع رسانی و آگاهی بخشی اقدامات دستگاههای اجرایی استان در راستای برنامه های احیای دریاچه ارومیه در محل پژوهشکده دریاچه ارومیه دانشگاه ارومیه رو چهارشنبه 19 دی ماه با حضور مدیران 14 دستگاه اجرایی عضو ستاد احیایی دریاچه ارومیه برگزار شد

سرخوش مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در این جلسه با ارائه عملکردی از اقدامات و پروژه های ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت:طبق نقشه راه و مصوبات احیای دریاچه ارومیه پروژه های انتقال آب از سد سیلوه به دریاچه ارومیه،پروژه انتقال کانی سیب،لایروبی رودخانه های منتهی به دریاچه در حال اجراست.

وی با اشاره به اینکه اختصاص اعتبارات پروژه های احیای دریاچه روند روبه رشدی را برای پروژه ها رقم زده  است گزارشی از آخرین وضعیت بستر دریاچه ارومیه  وتغییرات بستر این دریاچه از سال ۹۲ تا کنون ارائه کرد و به تشریح آخرین وضعیت پرداخت کل اعتبارات طرح نجات دریاچه و نحوه توزیع این اعتبارات از سال ۹۳ تاکنون پرداخت.

دکتر زینال زاده رئیس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه دانشگاه ارومیه نیزتغییرات اقلیمی، الگوی نادرست مصرف آب در بخش شرب، بهداشت، صنعت و توسعه نادرست کشاورزی را عوامل اصلی در خشک شدن دریاچه ارومیه معرفی کرد و افزود: الگوی مصرف باید  تغییر و اصلاح شود چرا که در بسیاری از موارد الگوی مصرف ما صحیح نیست.

وی افزود: با تشکیل کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه از سال ۹۲،از  ظرفیت علمی دانشگاه ها هم برای احیای دریاچه استفاده شده وبا اجرای دوطرح بزرگ پایش و طرح مطالعه راهکارهای کاهش آب کشاورزی تا ۴۰% قدم های مثبتی در راستای رسیدن به اهداف این کارگروه برداشته شده است.