آخرین اخبار

داوود غفارپور نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی و طهماسب حاجی حسنلو معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان از تلاشهای «عسگر نوری» مدیر مالی دانشگاه ارومیه در انتخاب این استان به عنوان استان برتر سال 1397 در راستای اجرای نظام حسابداری بخش عمومی با اهدای لوح سپاسی تجلیل و تقدیر کردند. 

همچنین طی لوح های جداگانه ای از زحمات و تلاش های «حمیده فرید» و «شیما حمامی» مسئولین تنظیم حساب دانشگاه ارومیه از سوی «طهماسب حاجی حسنلو» رئیس خزانه معین استان نیز در راستای اجرای الزامات بند (1) ماده(26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند الف ماده(8) قانون پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع اجرای حسابداری بخش عمومی و ارائه به موقع و با کیفیت صورتهای مالی سال 1396 دانشگاه ارومیه ، تجلیل شدند. 

 

 

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:3101  این هفته:35810  این ماه:127389  امسال:1441738