آخرین اخبار

جلسه توجیهی مدیریت پسماند دانشگاه ارومیه به همت مدیریت پشتیبانی دانشگاه با حضور مدیران امور عمومی دانشکده ها، پیمانکاران مرتبط، مدیران رستوران ها و خوابگاه ها و مسئولین چاپ وتکثیر دانشگاه ارومیه روز چهارشنبه 26 دی ماه برگزار شد.

مهندس رسول اکبری مدیر پشتیبانی دانشگاه ارومیه در این جلسه با اشاره به وسعت دانشگاه ارومیه و کثرت مجتمع‌ها، اماکن آموزشی، اداری و رفاهی این دانشگاه گفت: برای جلوگیری از بوجود آمدن برخی مشکلات و مسائل زیست محیطی باید علاوه بر گسترش فرهنگ شهروندی بر مدیریت پسماند تاکید نمائیم. امروزه در دنیا پسماند به عنوان یک کالای با ارزش شمرده شده که با مدیریت آن، علاوه بر جلوگیری از آلودگی محیط زیست می‌توان آن را به یک سرمایه مادی تبدیل نمود.

مدیر پشتیبانی دانشگاه ارومیه ادامه داد: در اماکن دانشگاه ضایعات مختلفی تولید می شود و اگر در مبدأ این ضایعات تفکیک و درست بازیافت نشود در آینده در مدیریت آن با مشکل مواجه خواهیم شد. در برخی از کشورها امروزه به دلیل ارزشمند بودن پسماند 95% آن بازیافت شده که از آن به عنوان طلای کثیف یاد می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه ها به عنوان مراکز پیش رو در جامعه هستند، بیان کرد: ما باید در امر تفکیک و بازیافت ضایعات پیش قدم و الگوی جامعه باشیم . به همین جهت دانشگاه نیز در حال فراهم کردن زیرساختهای مدیریت پسماند نظیر ساخت محل‌های جمع آوری زباله ها و امکان بازیافت برخی از انواع آن‌ها بوده و اعتقاد داریم که اگر زیر ساختها صحیح بنا شوند،  روند تفکیک، جمع آوری و بازیافت زباله نیز در مسیر صحیح انجام خواهد شد.

در ادامه جلسه مهندس نایب عبدالرحمانی از کارشناسان پیمانکار فضای سبز دانشگاه ارومیه ضمن اشاره به دستورالعمل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر ارائه روش مدیریت پسماند در سطح دانشگاه ها با رویکرد کاهش تولید، استفاده مجدد و بازیافت ضایعات،  مطالب مبسوطی با عنوان تفکیک زباله از مبدأ، مدیریت پسماند، بازیافت و نحوه فرهنگ سازی مدیریت زباله ها در دانشگاه ارومیه را مطرح کرد.

امید آن می‌رود با جا افتادن این نگرش مدیریتی در سالهای آتی دانشگاه به یک دانشگاه بدون زباله تبدیل گردد.

مهندس رسول اکبری مدیر پشتیبانی دانشگاه ارومیه

 مهندس نایب عبدالرحمانی کارشناس پیمانکار فضای سبز دانشگاه ارومیه

 

_____________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:2855  این هفته:35564  این ماه:127143  امسال:1441492