آخرین اخبار

بنا بر اعلام اداره  معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی با توجه به درخواست تعداد کثیری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مهلت دفاع از پایان نامه ها تا پایان بهمن ماه 1397 تمدید شد. 

 لازم به ذکر است پایان مهلت اخذ مجوز دفاع تغییری نکرده و همچنان 3 بهمن ماه سال جاری است.