آخرین اخبار

بنا بر اعلام اداره تحصیلی معاونت مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی ناجا با توجه به اینکه نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 رو به پایان است، دانشجویانی که در سنوات اولیه موفق به اتمام تحصیل نشده اند، با موافقت کمسیون مواد خاص دانشگاه و اعلام آن به دفتر پلیس + 10 شهرستان محل تحصیل، در صورت واجد شرایط شناخته شدن، حداکثر تا دو ترم مجوز سنوات ارفاقی به صورت مرحله ای برای آنان از طریق سامانه دفاتر صادر خواهد شد.

در صورت وجود شرایط ادامه تحصیل در سنوات ارفاقی موضوع تبصره (2) ماده (33) قانون، دانشگاه ها موظفند ضمن تشکیل بموقع کمیسیون موارد خاص، حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از اتمام سنوات اولیه، دانشجو را جهت دریافت مجوز سنوات ارفاقی با تکمیل فرم درخواست سنوات تحصیلی ارفاقی، به دفتر پلیس + 10 هدایت نماید.

تأکید می شود امکان ثبت درخواست سنوات ارفاقی حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از اتمام سنوات اولیه تحصیلی مندرج در برگه های معافیت تحصیلی، امکان پذیر خواهد بود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است دانشجویانی که بنا به هر دلیلی از جمله عدم پیشرفت تحصیلی و عدم گذراندن واحدهای درسی تعیین شده مجاز به اخذ سنوات ارفاقی شناخته نمی شوند، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از طرح درخواست آنان در کمیسیون موارد خاص خودداری نموده و بدون ارجاع مشمول به معاونت های وظیفه عمومی، نسبت به تکمیل فرم اتمام معافیت تحصیلی به منظور تعیین تکلیف وضعیت خدمتی آنان اقدام نمایند.

لازم به ذکر است درخواست های خارج از چارچوب تعیین شده در این ابلاغیه و دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی مورخ 96/9/01 ، به هیچ وجه قابل رسیدگی نخواهد بود.

شما می توانید تصویر نامه سازمان وظیفه عمومی ناجا را در زیر مشاهده نمایید.