آخرین اخبار

تصاویری از دانشجویان دانشگاه ارومیه در حال پاسخ دادن به سوالات امتحانات پایان ترم نیم سال اول سال تحصیلی 98-97 در محل ساختمان دکتر عباس زریاب خویی این دانشگاه را در زیر مشاهده نمایید.