آخرین اخبار

فارغ التحصیل اولین دانشجوی دکتری مهندسی عمران- آب و سازه ­های هیدرولیکی، به "دانش فنی بهبود انتقال آب و رودخانه ها" در دانشگاه ارومیه دست یافت. 

اولین دانشجوی دوره دکترای تخصصی مهندسی عمران- آب و سازه ­های هیدرولیکی از رساله تحقیقاتی خود با عنوان "بررسی مشخصه­ های هیدرولیکی رودخانه ­های عریض با بستر تخت (مطالعه موردی: رودخانه­ ها با بستر ماسه­ ای)"  با هدف بهبود انتقال آب و رودخانه ها دفاع کرد.

 رودخانه­ های عریض به جهت داشتن نسبت "عرض به عمق جریان b/h" زیاد خصوصیات هیدرولیکی متفاوتی نسبت به رودخانه ­ها کم عرض و کانال­ های روباز معمول، دارند. بدین لحاظ نیاز است که مشخصات هیدرولیکی جریان در آنها به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد.در همین راستا پیشنهادی ه­ای توسط دانشجوی دکتری مهندسی عمران-آب و سازه­ های هیدرولیکی، "وحید حسن­ زاده وایقان" به راهنمایی دکتر "میر علی محمدی" تعریف گردید و مورد تصویب گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه ارومیه قرار گرفت.

در این تحقیق سعی شده است با ساخت مدل فیزیکی یک کانال مستطیلی عریض (در آزمایشگاه صحرایی) که مصالح بستر آن برای دانه­ بندی متفاوت ماسه و شن قابل تنظیم بوده و دارای طول 60 متر و عرض 5/1 متر می­باشد، خصوصیات هیدرولیکی جریان در رودخانه ­های عریض مورد بررسی قرار گرفت و برای غنی­تر نمودن این تحقیق از مدل سازی عددی FLOW-3D نیز استفاده شده است.

دکتر "میر علی محمدی" عضو هیات علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه ارومیه و استاد راهنمای این رساله مهم ترین اهداف این تحقیق را اینگونه بیان کرد: تهیه نمودار دبی- اشل برای کانال عریض بتنی و رودخانه طبیعی عریض و مدل فیزیکی، تعیین مشخصه­ های مقاومت جریان در کانال ­ها و رودخانه­ های عریض و ارائه روابط تجربی،ارزیابی و مقایسه روابط مورد استفاده برای توزیع سرعت و تحلیل تنش برشی جریان در کانال­ های عریض از جمله اهداف این رساله بوده است.

این دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه ارومیه در مورد مراحل تحقیقاتی این رساله اظهار کرد: مدل فیزیکی کانال یا رودخانه عریض در آزمایشگاه صحرایی و در زمینی به وسعت 1 هکتار در شهر وایقان-شبستر ایجاد گردید. مدل فیزیکی رودخانه ­ی عریض به صورت مستقیم و بطول 60 متر با مقطع مستطیلی و عرض 1/5 متر و با شیب طولی بستر 1 در 1000 و با بستر و دیواره های با بلوک بتنی احداث گردید. در بازه 13 متری از کانال یک پله 10 سانتیمتری در کف کانال ایجاد گردید تا در مراحل مختلف آزمایش از مصالح بستر متفاوت در آن ناحیه استفاده گردد. دبی جریان در مدل فیزیکی از 10 تا 80 لیتر بر ثانیه متغیر بوده است.

وی ادامه داد: در این تحقیق بیش از 300 مورد آزمایش در کانال انجام گرفت. اجرای مدل فیزیکی و انجام آزمایش ها حدود 18 ماه بطول انجامید و بالغ بر 350 میلیون ریال در اجرای این تحقیق هزینه شده است. در این پروژه تحقیقاتی بیش از 150 نفر-روز شامل صنعتگر، بنا و کارگر در اجرای مدل فیزیکی فعالیت نموده اند.

استاد راهنمای این رساله  ادامه داد: از نتایج این کار تحقیقاتی 6 مورد مقالات در کنفرانس ­های ملی و بین ­المللی ارائه شده است، 2 مورد مقالات علمی- پژوهشی ISC در مجلات علمی معتبر ایران چاپ شده است و 2 مورد مقالات تحقیقاتی خارجی  ISIنیز در دست اقدام هستند.

دکتر میر علی محمدی در پایان گفت: امیدواریم نتایج این تحقیق مورد استفاده سازمان­ های اجرایی ملی و استانی، مهندسان و شرکت ­های مهندسین مشاور و مجریان پروژه های ساماندهی رودخانه های عریض و انتقال آب در سطح کشور قرار بگیرد.

 این کار تحقیقاتی برای اولین بار در میهن اسلامی ایران با این ابعاد و وسعت، اجرایی شده است و با نمره عالی مورد تأیید هیأت محترم داوران متشکل از پروفسور حسن زاده از دانشگاه تبریز، پروفسور حسین رضایی و دکتر محمد منافپور از دانشگاه ارومیه قرار گرفته است.

 

در فیلم  زیر مراحل اجرایی این تحقیق را مشاهده نمایید