آخرین اخبار

شیوه نامه دستیار آموزشی، پژوهشی و فناوری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری جهت اجرا توسط دکتر شریعتی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد. 

این طرح در زمینه جلب همکاری نهادینه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در امور آموزشی و پژوهشی فراهم شده و اثر بخشی و هماهنگی موثرتر بین واحد های درونی دانشگاه با هدف ارتقا کیفیت آموزش و بهبود برنامه های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه را در پی خواهد داشت. 

جهت مشاهده شیوه نامه دستیار آموزشی، پژوهشی و فناوری اینجا را کلیک کنید.