آخرین اخبار

دکتر حب نقی رئیس و اعضای  هیات رئیسه محترم دانشگاه ارومیه با اعضای هیات علمی گروه آموزشی فیزیک دانشکده علوم این دانشگاه دیدار کردند.

در این جلسه دکتر حب نقی ضمن ابراز خرسندی  از تعدد  مقالات علمی پژوهشی چاپ شده در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی توسط اعضای هیات علمی این گروه و تاکید بر ادامه این روند رو به رشد، گفت:  هیات رئیسه دانشگاه با تمام توان، پیگیر حل مشکلات مطرح شده گروه فیزیک و سایر گروه های آموزشی خواهد بود.

دکتر مظفری معاون آموزشی و دکتر دلیر نقده معاون پژوهشی  و فناوری و دکتر منصورفر معاون برنامه، بودجه و مالی دانشگاه نیز در این جلسه به سوالات  اعضای هیات علمی گروه فیزیک پاسخ دادند.

 در ابتدای این جلسه دکتر امنیت طلب رئیس دانشکده علوم، گزارشی از اقدامات انجام شده اخیر در بخشهای مختلف آموزشی، پژوهشی و عمرانی و فرهنگی دانشکده علوم ارائه داد.

 دکتر آقایار مدیر گروه فیزیک نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های آموزشی و پژوهشی این گروه، برخی ازمشکلات جاری را بیان و پیشنهاداتی در جهت بهبود عملکرد گروه فیزیک ارائه نمود. 

 گروه آموزشی فیزیک دارای 14 نفر عضو هیات علمی ( 4 نفر با مرتبه استادی، 3 نفر با مرتبه دانشیاری و 7 نفر با مرتبه استادیاری) بوده  و 446 نفر  دانشجوی فیزیک در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تحت آموزش این گروه در حال تحصیل هستند.