آخرین اخبار

کاروان زیارتی-فرهنگی هیات جوانان حضرت قائم (عج)  به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه و با همکاری هیات مذهبی جوانان حضرت قائم (عج) ۸بهمن ماه عازم مشهد مقدس شد.

 این کاروان متشکل از ۹۰نفر از خواهران و ۱۰نفر از برادران دانشجو بوده که پس از یک هفته  ۱۴بهمن به ارومیه بازگشتند.