آخرین اخبار

گروه کوهنوردی دانشگاه ارومیه روز جمعه 25 بهمن ماه به قله «سیر داغی» در جنوب ارومیه صعود کرد. 

این گروه متشکل از اساتید و کارکنان دانشگاه ارومیه ساعت 6:30 صبح روز جمعه با هدف افزاش نشاط و تندرستی صعود خود را آغاز و بعد از رسیدن به قله و کوهنوردی پنج ساعته به کوهپابه این کوه بازگشتند. 

در زیر تصاویر و زیبایی هایی مسیر این کوهنوردی را مشاهده نمایید.